Real World Performance Tour 2015

                     

       

        

HrOUG & SiOUG su uspješno organizirali

REAL WORLD PERFORMANCE TOUR

Real World Performance Tour je jednodnevni interaktivni trening/seminar na kojem 3 Oracle „Rock Stars“ govornika simultano, svaki na svojem platnu, raspravljaju, prezentiraju i kroz praktične primjere demonstriraju rješavanje problematike optimiranja performansi Oracle baze i aplikacija.

Predavači na Real World Performance Tour

Prezentacije

Prezentacije 

Pogledajte i preuzmite prezentacije s Real World Performance Toura u Zagrebu:

         

     

Fotka s RWPT-a

Fotografije s eventa

Fotografije s eventa pogledajte na našoj Facebook stranici: HrOUG.

Organizatori

Real World Performance Tour organiziraju Hrvatska udruga Oracle korisnika i Slovenska udruga Oracle korisnika.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG 2014 objavljujemo na Twitteru!

Prati nas na Facebooku

Pokrovitelji